Grönsaksförsäljning i Hjulsta och kamp i Hästa gård!

Äntligen börjar grönsaksförsäljning i Hjulsta!

En lista av grönsaker som vi säljer finns på vår hemsida  härhjulstaodling.gulliga.se/sasong-2018/

Vi har också börjat med en protest aktion i Hästa gård!

följande är text finns i vår flygblad:

Återupprätta Akalla ekoodling nu!!

Klimatkrisen är här och torkan är ett bevis. Mitt i denna kris har Hästa gård, det enda stadsnära ekojordbruket, upphört. och byggnaderna förfaller!

Vi i föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen har bestämt att odla en liten del av den mark som har varit övergiven i sex månader. Vår förening drev 2013 framgångsrik ”gerilla odling” i Hästa gård. I januari 2014 blev vi avhysta.

Trots många namnunderskrifter för ekoodling och vårt uppskattade medborgarförslag om ekoenheter på Järvafältet har politiker och trafikkontoret sagt nej till våra initiativ. Därför har vi bestämt att använda en bit mark för att ”gerilla odla” bl.a. pumpor i en konstnärlig form och som protest.
Skriv under på vår stödlista!
Läs mer på vår hemsida www.gulliga.se.
Eller kontakta Rafael på 070-34 111 43

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *