Länge leve Hjulsta ”gerilla” ekoodling!

Efter en paus under vinter har vi börjat om med vår odlingsverksamhet och flera aktiviteter. Efter ett samtal med kommunen som rapporterades i vår f.d. nyhetsbrev med rubrik Möte om Hjulsta ekoodlings framtid hoppades vi på ett delat kontrakt med Blåvägen för marken som vår förening använder. Men byråkraterna i Stockholms Stad troligen lever i …